ورود / عضویت
  نحوه ثبت سفارش در دیجیتال سنتر

  1.وارد پروفایل خود شوید. لینک ورود اگر حساب ندارید حساب جدید بسازید

  2.محصول مورد نظر خود را جستجو کنید و روی " افزودن به سبد خرید" کلیک کنید.

  (شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .)

  (همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .)

  3.پس از انتخاب کالا ها و تکمیل سبد خرید برروی دکمه "ادامه فرایند خرید" کلیک کنید.

  4.آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.امکان تغییر یا افزودن ادرس جدید در این مرحله وجود دارد و سپس نحوه ارسال را انتخاب کنید.

  5.در آخرین مرحله میتوانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید. 

  (چنانچه کد تخفیف دارید در قسمت مشخص شده ثبت نمایید .)

  پس از پرداخت سفارش شما ثبت و ارسال می شود.